8.   Národní obrození   8.1.   Česká literatura   8.1.1.   Obecná charakteristika  
                  8.1.2.   Obranná fáze národního obrození  
                  8.1.3.   Ofenzivní fáze národního obrození  
                  8.1.4.   Fáze vyvrcholení národního obrození  
          8.2.   Slovenská literatura   8.2.1.   Obecná charakteristika  
                  8.2.2.   Poezie  
                  8.2.3.   Próza  
                         
  9.   Romantismus   9.1.   Znaky romantismu          
          9.2.   Světový romantismus   9.2.1.   Romantismus v Německu  
                  9.2.2.   Romantismus v Anglii  
                  9.2.3.   Romantismus ve Francii  
                  9.2.4.   Romantismus v Itálii  
                  9.2.5.   Romantismus v USA  
                  9.2.6.   Romantismus v Rusku  
                  9.2.7.   Romantismus v Polsku  
                  9.2.8.   Romantismus v Maďarsku  
          9.3.   Romantismus v české literatuře          
                         
  10.   Realismus   10.1.   Znaky realismu          
          10.2.    Realismus ve světové literatuře   10.2.1.   Realismus ve Francii  
                  10.2.2.   Realismus v Anglii  
                  10.2.3.   Realismus v Rusku  
                  10.2.4.   Realismus v Polsku  
                  10.2.5.   Realismus v severské literatuře  
                  10.2.6.   Realismus v USA  
          10.3.   Česká literatura 60. a 70. let 19. století          
          10.4.   Česká literatura 70. a 80. let 19. století          
          10.5.   Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let 19. století   10.5.1.   Základní informace  
                      10.5.2.   Historická próza  
                      10.5.3.   Vesnická próza  
                      10.5.4.   Naturalismus v české próze  
                      10.5.5.   Realistické drama  
          10.6.   Slovenská literatura 2. poloviny 20. století          
                         
  11.   Literární moderna   11.1.   Základní informace          
          11.2.   Nové umělecké směry konce století   11.3.1.   Moderní světová literatura ve Francii  
          11.3.   Moderní světová literatura   11.3.2.   Moderní světová literatura v Belgii  
                  11.3.3.   Moderní světová literatura v Anglii  
                  11.3.4.   Moderní světová literatura v USA  
                  11.3.5.   Moderní světová literatura v Německu  
                  11.3.6.   Moderní světová literatura v Rusku  
          11.4.     Česká moderna - 90. léta 19. století          
          11.5.     Česká literatura na přelomu 19. a 20. století   11.5.1.   Základní informace  
                      11.5.2.   Anarchističtí buřiči  
          11.6.   Slovenská moderna