16.   Literatura 2. poloviny 20. století   16.1.   Základní informace          
          16.2.   Světová literatura 2. poloviny 20. století   16.2.1.   Obraz války v literatuře  
                  16.2.2.   Existencionalismus  
                  16.2.3.   Neorealismus  
                  16.2.4.   Beatníci  
                  16.2.5.   Rozhněvaní mladí muži  
                  16.2.6.   Nový román  
                  16.2.7.   Absurdní literatura, drama  
                  16.2.8.   Magický realismus  
                  16.2.9.   Literatura s prvky sci-fi  
                  16.2.10.   Postmodernismus  
                  16.2.11.   Další významní světoví spisovatelé  
                         
  17.   Česká literatura 2. poloviny 20. století   17.1.   Základní informace          
          17.2.   Poezie v letech 1945 - 1968          
          17.3.   Próza v letech 1945 - 1968   17.3.1.   Válečná próza  
                  17.3.2.   Budovatelský román  
                  17.3.3.   Historický román  
                  17.3.4.   Psychologická próza  
          17.4.   Drama v letech 1945 -1968          
                         
  18.   Česká literatura 70. a 80. let   18.1.   Základní informace          
          18.2.   Poezie v 70. a 80. letech          
          18.3.   Próza v 70. a 80. letech          
          18.4.   Drama v 70. a 80. letech          
                         
  19.   Polistopadová literatura   19.1.   Poezie po roce 1989          
          19.2.   Próza po roce 1989